Menu

Argan > Komíny

Komíny

Funkční komín je nezbytný pro to, aby kamna perfektně hřála. Komínová tělesa mohou být zděná nebo vícevrstvá keramická či kovová, kde komínová vložka je tepelně i dilatačně oddělena od komínového pláště.

Nepodceňte výběr a instalaci komínu

Každý komín má svoji životnost. Pokud komínový průduch z jakýchkoli důvodů neodpovídá platným předpisům, přestavba komínu je nevyhnutelná.

Jednovrstvé komíny

Jednovrstvé komíny jsou určeny pouze pro odvod spalin z tuhého paliva a nejmenší možná velikost průduchu je 15 cm a tloušťka stěny komínového pláště také 15 cm. Na jeden komínový průduch mohou být připojena maximálně dvě topidla na tuhá paliva s uzavřeným ohněm.

Keramické komíny

V dnešní době jsou univerzální keramické komíny od našich dodavatelů již pro všechna paliva a všechny typy spotřebičů (otevřených i uzavřených) včetně kondenzačních. Je to mimořádně těsný komínový systém, vhodný i pro nízkoenergetické domy, pasivní domy a domy s řízeným větráním. Tyto komíny se skládají ze základní soupravy pro založení komína, včetně odvodu kondenzátu, komínových dvířek dále komínových tvárnic, keramických vložek, tepelné izolace. Též je důkladně vyřešena nadstřešní část a ukončení komína dle potřeby zákazníků. 

Dodavatelé: Schiedel r.o. , Almeva East Europe s.r.o.

 

Fotografie0025

Nerezové komíny

Vícevrstvé komínové systémy z nerezové oceli díky své lehké konstrukci nepotřebují základ pod komínové těleso. Lze použít vinteriéru nebo jako architektonický prvek v exteriéru. Instalace je rychlá a jednoduchá bez nutnosti větších stavebních úprav. U nerezových komínů je možnost provádění uhýbaných komínů (např. vedených po fasádě). Určité typy nerezových komínů mají možnost provedení černá, šedá, bílá nebo dle vzorníku RAL. 

Dodavatelé: Schiedel r.o. , Almeva East Europe s.r.o.

 

 

Vložkování komínů a jejich revize

Rekonstrukce komínů pomocí vložkování je šetrný způsob, jak lze prodloužit životnost každého komínu. Často předchází vložkování i frézování komína v případě spotřebičů na pevná paliva především. U spotřebičů na plyn to tak časté není. Děje se tak proto, že průduch komína je nutné zvětšit a po vyfrézování je nutné komín vyvložkovat z důvodu ztenčení cihelné vyzdívky, která tímto již neplní funkci spalinové cesty sama o sobě. Následné kvalitní vložkování pomocí vyhovujících a bezpečných materiálů zajistí dobrý tah při jakémkoliv druhu paliva, odolnost vůči nasákavosti a vlhkosti, čisté ovzduší bez kouřového zápachu spalin v domě a také bezpečné připojení moderního spotřebiče.
Každá úprava nebo zásah do komína – spalinové cesty musí odpovídat kominické normě ČSN 73 4200 a ČSN 73 4201 a být schváleno revizním technikem spalinových cest dle vyhlášky č. 34/2016 Sb

Naši dodavatelé komínů

Pro inspiraci a výběr vhodného komínů naštivte web našeho partnera. 

Tento web používá cookies k dosažení potřebné funkcionality. Dalším jeho použitím s tímto souhlasíte.
Rozumím
Privacy Policy